Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

O nás

Klub vojenskej histórie Prašník (ďalej len KVH Prašník)

je nepolitická, dobrovoľná, výberová, záujmová, kultúrno-spoločenská nezávislá organizácia združujúca priaznivcov vojenskej histórie. Klub oficiálne vznikol registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 9.8.2013.

Cieľom a predmetom KVH Prašník je najmä:

Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie materiálov o priebehu vojenských operácií na uzemí Slovenska počas II. svetovej vojny, s dôrazom na bojové akcie 1. československého armádneho zboru v ZSSR, 1.československej armády na Slovensku, slovenskej armády, Červenej armády, Nemeckej armády a ďalších. Získavanie informácii o menej známych vojensko-historických skutočnostiach ohľadom vojenských operácii na území Slovenska počas II. svetovej vojny, ich overovanie a následná prezentácia širokej verejnosti. Organizovanie doborvoľných akcií zameraných na udržovanie pamiatok spojených s priebehom vojenských operácii na území Slovenska počas II.svetovej vojny. Organizovanie verejných, spomienkových a kultúrno-spoloťenských podujatí charakteru rekonštrukcií bojov počas jednotlivých vojenských operácií na území Slovenska v období II.svetovej vojny, ako aj organizovanie iných podujatí za účelom prezentácie vojenských dejín Slovenskej republiky v uvedenom období na Slovensku ako aj v zahraničí. 

 

KVH Prašník, jeho členovia ako aj tieto stránky

nepodporujú, ani nepropagujú akúkoľvek rasovú, náboženskú, politickú ani inú diskrimináciu alebo násilie, nesympatizujú s organizáciami, skupinami alebo osobami sympatizujúcimi, podporujúcimi alebo šíriacimi rasovú, náboženskú, politickú a inú diskrimináciu alebo násilie.

V súvislosti s prijatím zákona č. 257/2009 Z.z. ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2009 mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov reagujeme na ustanovenia §-ov trestných činov extrémizmu nasledovne:


Prehlasujeme, že nie sme extrémistickou skupinou. Nevyrábame ani sa nepodieľame na výrobe, nerozširujeme, nevyvážame, nepredávame, nezasielame, neponúkame ani neuvádzame do obehu extrémistický materiál podľa §-u 130 ods. 8) Trestného zákona.

Niektoré súčasti uniforiem (najmä odznaky a symboly) použitých vo vyznačených priestoroch a výhradne iba pri vopred ohlásených rekonštrukciách skutočných historických udalostí možno za extrémistický materiál podľa platnej právnej úpravy považovať, avšak tento neprechovávame, nedovážame, neprepravujeme, nezadovažujeme ani nerobíme verejne prístupným v úmysle podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodné odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

Nevlastníme žiadne písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd. Žiadne takéto programy a ideológie neschvaľujeme ani nepodporujeme.


Texty, zástavy, odznaky, heslá, uniformy, symboly použité pri rekonštrukciách bojov, fotograficky zadokumentované a spolu s fotografiami muzeálnych exponátov či s údajmi o vojenských jednotkách prezentované na tejto webstránke sú použité výlučne na zabezpečenie autentičnosti pri rekonštrukciách druhovojnových udalostí, ako i na študijné, porovnávacie a dokumentačné účely.

 

 

TOPlist